#content marketing #personas

Sådan optimerer personaer effekten af digital marketing

Når man arbejder med digital marketing – herunder Content- og SoMe – er det naturligvis sund fornuft at definere en målgruppe først – ligesom i alle andre marketingdiscipliner.

Af: Charlotte Stæhr Johansen, Project Manager

Men de klassiske demografiske variable, såsom køn, alder, lokalitet, husstandsindkomst, beskæftigelse, civilstand, boligform m.fl. fortæller sjældent noget særlig præcist eller værdifuldt om den samlede målgruppes mangfoldighed af værdisæt, holdninger, intentioner og handlingsmønstre.

Fra målgruppe til personlig relevans

Så for at sikre, at marketingindsatsen virkelig bærer frugt, tager vi målgruppedemografien et par skridt videre ved at arbejde intenst med at identificere og opdele den demografisk definerede målgruppe i en række “personaer”. Disse personaer er personificeringen af vores respektive målgrupper, hvori vi konkretiserer deres typiske karaktertræk, værdier og adfærdsmønstre – og ikke mindst deres potentiale og hvad, der “trigger” dem til handling.

Personificerede kunderejser/-oplevelser

Derved kan vi sikre en sammenhæng mellem vores budskaber og modtagerens værdier, der optimerer chancerne for, at vores kommunikationsindsats både fremstår mere relevant og skaber reel handling i den anden ende.

Denne præcision og relevans understøttes desuden fint af de digitale/sociale mediers muligheder for at ramme ret præcist og skabe personificerede kunderejser/-oplevelser på baggrund af de identificerede personaers respektive værdier, behov og adfærdsmønstre – og sågar hvilket tidspunkt på dagen de er mest modtagelige.

Personaer er et vidt begreb

At arbejde med personaer behøver ikke at være særlig komplekst, da begrebet rummer masser af skalérbarhed.

Fra taktisk …

På det taktiske/praktiske plan kan det være noget så enkelt som at opdele målgruppen efter, hvilket “mode” de er i, når de besøger et supermarked. 
Er de på en konkret mission såsom at købe ind til aftensmaden? “Browser” de eller er de udelukkende ude efter én specifik varekategori?

… til praktisk …

Inden for b2b kan det eksempelvis være at opdele 
en virksomheds IT-disponenter i to forskellige personaer ud fra om disponenten enten har været i virksomheden længe og løbende har tilegnet sig/vokset ind sit nuværende ansvarsområde (og måske er lidt reaktiv i sin tilgang til nye investeringer) eller om han/hun er kommet ind i virksomheden fra en relevant IT-uddannelse med ambitionen om at gøre en proaktiv forskel, for at fremme sin egen karriere.

Så selvom selve IT-produktet eller serviceydelsen måske gør nøjagtig den samme positive forskel for virksomheden, afhænger købsbeslutningen af kommunikationens evne til at ramme rigtigt i forhold til de to personaers vidt forskellige ambitioner, værdier og behov.

… til brand-opbyggende.

Endelig kan arbejdet med at identificere relevante personaer nærmest blive et helt lille etnografisk studie i forbrugermønstre/-værdier og relevante triggers. I dette researcharbejde afdækkes der desuden ofte en række interessante indsigter som sidegevinster, der også kan være værdifulde i udformningen af den kreative løsning.

Så konklusionen er, at uanset om opgaven er taktisk, praktisk eller brandopbyggende, kan det stort set altid betale sig at investere i at arbejde med personaer, da det er en afgørende faktor i at omsætte kommunikationsindsatsen til resultater, sikre dit produkts/brands relevans i forbrugernes opfattelse og skabe en kunderejse uden for mange sten på vejen …

Et par eksempler på cases, hvor der er anvendt personaer: Grillmestrene, Vild med Sild, FLSmidth – Tomorrow Matters og SEC DATACOM.

Mere inspiration?

Selvom der ikke er to dage, der er ens på Connected, rammer vi alle dage med den samme filosofi – nemlig at skabe positiv forandring for vores kunder ved at bygge værdifulde forbindelser mellem brands, medier og mennesker. Det er der kommet masser af inspirerende artikler, værktøjer og cases ud af og dem har vi samlet i bogen “Lad os ramme dagen”.

HENT BOG

TBWA/CONNECTED
St. Kongensgade 59E
1264 København K
CVR: 20180900
Telefon 23 72 45 77
info@connected.dk

Vi er et full-service reklamebureau, der har specialiseret os i integreret kommunikation.


 
© connected – ALL RIGHTS RESERVED